İhale İlanı : 60 E1 Raydan Mamul R 500 1/12 Eğimli Basit Makas Satın AlınacaktırTCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü
60 E1 Raydan Mamul R 500 1/12 Eğimli Basit Makas Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü
b) Adresi : Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A Alsancak-İZMİR
c) Telefon numarası : 0 232 464 31 31/4108
d) Faks numarası : 0 232 463 16 22 – 464 77 98
e) Elektronik posta adresi : 3bolgeihalekomisyonu@.tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Ali BENİCE – Büro sorumlusu.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 1 Adet 60 E1 Raydan Mamul R 500 1/12 Eğimli Basit Makas Satın Alınması İşi.

b) KİK kayıt no : 2015/58314

c) Miktarı ve türü : 60 E1 Raydan Mamul R 500 1/12 Eğimli 1 Adet Basit Makas.

d) Teslim edileceği yer : Manisa Gar’ a Vagon Üzerinde Teslim Edilecektir.

e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (TCDD 3/G)

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A 35220 Alsancak-İZMİR

c) İhale tarihi : 02.06.2015

d) İhale saati : 15.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A 35220 Alsancak/İZMİR.

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar