İhale İlanı : Balast satın alınacaktırTCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
Balast satın alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü

b)Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL

c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14

d) Faks numarası:(0216) 337 82 14

e) Elektronik posta adresi :–

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : Bölgemiz mıntıkası Karagözler-İnönü arasında yapılacak yol yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere İnönü İstasyonuna 20.000 m3 ve Çukurhisar İstasyonuna 20.000 m3 olmak üzere toplam 40.000 m3 balast temini işi

b) KİK kayıt no : 2015/52288

c) Miktarı ve türü : Bölgemiz mıntıkası Karagözler-İnönü arasında yapılacak yol yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere İnönü İstasyonuna 20.000 m3 ve Çukurhisar İstasyonuna 20.000 m3 olmak üzere toplam 40.000 m3 balast temini işi

d) Teslim edileceği yer : İnönü ve Çukurhisar İstasyonları figüre sahalarına teslim

e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnameye göre

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü

b İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat

Haydarpaşa İSTANBUL

c) İhale tarihi : 26.05.2015

d) İhale saati : 14.30

e)İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat

Haydarpaşa İSTANBUL

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar