İhale İlanı : Samsun Tramvayı Demiryolu geçişi için viyadük yaptırılacaktırDemiryolu geçişi için viyadük yaptırılacaktır
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TERCİHLİ TOPLU ULAŞIM YOLU KM 0+575 – KM 1+090 ARASI DEMİRYOLU GEÇİŞİ VİYADÜK YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/51264
1-İdarenin
a) Adresi : Pazar Mah. Necipbey Cad. No:35 55020 İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3624316090 – 3624310373
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@samsun.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
350 m uzunluğunda viyadük yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : SAMSUN
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (YÜZ ELLİ) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Pazar Mah. Necipbey Cad. No : 35 55020 – İlkadım / SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 01.06.2015 – 11:00

 

ihale_dokumani_2015-51264

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar