İhale İlanı : Bursa Kent Meydanı – Terminal Tramvay Hattı İnşaatı YaptırılacaktırBursa Kent Meydanı – Terminal Tramvay Hattı İnşaatı Yaptırılacaktır
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kent Meydanı – Terminal(T2 Hattı) Tramvay İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/51291
1-İdarenin
a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. No: 1/26 YILDIRIM/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2243661800 – 2242347787
c) Elektronik Posta Adresi : ihale.sbmd@bursa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
toplam hat uzunluğu 9445 m. (ana hat uzunluğu yaklaşık 8415 m. ve depo hattı 1030 m.) olan tramvay hattı yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kent Meydanı-Terminal Arası
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 800 (Sekizyüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Toplantı Salonu Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. No: 1/26 Yıldırım / BURSA/TÜRKİYE
b) Tarihi ve saati : 10.06.2015 – 09:00

ihale_dokumani_2015_51291

Reklamlar