İhale İlanı : MT 55000 ve MT 5700 Üniteler İçin Muhtelif Motor Malzemesi AlnacaktırTCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü
MT 55000 ve MT 5700 Üniteler İçin Muhtelif Motor Malzemesi Alnacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü

b) Adresi : Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A 35220 Alsancak-İZMİR

c) Telefon numarası : 0 232 464 31 31/4269 – 4108

d) Faks numarası : 0 232 464 77 98

e) Elektronik posta adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : Ali BENİCE Komisyon Bürosu Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli MT 55000 ve MT 5700 Üniteler İçin Muhtelif Motor Malzemesi Alımı İşi.

b) KİK kayıt no : 2015/53407

c) Miktarı ve türü : 28 Kalem Muhtelif Motor Malzemesi.

d) Teslim edileceği yer : Halkapınar Loko Bakım Atölye Müdürlüğü Malzeme Reyonu Halkapınar/ İZMİR

e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (TCDD 3/G)

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A 35220 Alsancak-İZMİR

c) İhale tarihi : 25.05.2015

d) İhale saati : 15/00

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A 35220 Alsancak-İZMİR

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar