Ankara-Konya-Ankara hattında işletilen konvansiyonel trenlerin yolcuları ile YHT bağlantılı kombine yolcularının Karaman-Konya-Karaman arası seyahatleri için otobüs kiralama işi

Ankara-Konya-Ankara hattında işletilen konvansiyonel trenlerin yolcuları ile YHT bağlantılı kombine yolcularının Karaman-Konya-Karaman arası seyahatlerinin 27/07/2015-31/12/2015 tarihleri arasında otobüs kiralanmak suretiyle sağlanması hizmet alımı işi yapılacaktır.


TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No: 2015/85783
1 – İdarenin:
a) Adresi:TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası: 0 (312) 309 05 15/4199-4469 – 0 (312) 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi:
2 – İhale konusu işin adı: Teşekkülümüzün Ankara-Konya-Ankara hattında işletilen konvansiyonel trenlerin yolcuları ile YHT bağlantılı kombine yolcularının Karaman-Konya-Karaman arası seyahatlerinin 27/07/2015-31/12/2015 tarihleri arasında otobüs kiralanmak suretiyle sağlanması hizmet alımı işi
3 – Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4 – Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 20/07/2015 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 – İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şubesinde 4026-B no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 100,-TL bedelle temin edilebilir.
6 – Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 – Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar