İhale İlanı : Figüre Halde Balast Satın Alınacaktır

TCDD 5.Bölge Müdürlüğü
Figüre Halde Balast Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü

b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 5.Bölge Müdürlüğü 44080 Yeşilyurt /MALATYA

c) Telefon numarası : 0 422 2124800/4118

d) Faks numarası : 0 422 2124816

e) Elektronik posta adresi : 5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : Bölgemiz, Yol Müdürlüğünün Çizmeburun İstasyonunda 20.000m3 ,

Ulugüney istasyonunda 30.000m3 Figüre halde Balast (Magmatik

kökenli bazalt, granodiyorit, granit, gabro ve diyabaz) Alımı İşi,

b) KİK kayıt no : 2015/ 111717

c) Miktarı ve türü : Çizmeburun İstasyonunda 20.000m3 ,

Ulugüney istasyonunda 30.000m3 Figüre halde Balast Alımı İşi

d) Teslim edileceği yer : Çizmeburun İstasyonu ve Ulugüney istasyonu figüre sahalarıdır.

e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : 3/g Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü 44080 Yeşilyurt/MALATYA

c) İhale tarihi : 17/09/2015

d) İhale saati : 14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü toplantı salonu

İhale Dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar