İhale İlanı : Buraj Makinelerinde Kullanılmak Üzere Nivo Temini İşi

TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
Buraj Makinelerinde Kullanılmak Üzere Nivo Temini İşi
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler


1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

b) Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat

Haydarpaşa/İSTANBUL

c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14

d) Faks numarası :(0216) 337 82 14

e) Elektronik posta adresi: 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

a)İhale konusu malın Adı: Bölgemize bağlı Yol Mekanik Atelye Müdürlüğü ihtiyacı buraj makinelerinde kullanılmak üzere 4 Takım Ray Nivo’su ve Mira’sı Alımı İşi

b) KİK kayıt no: 2015/136468

c) Miktarı ve Türü: Bölgemize bağlı Yol Mekanik Atelye Müdürlüğü ihtiyacı buraj makinelerinde kullanılmak üzere 4 Takım Ray Nivo’su ve Mira’sı Alımı İşi

d) Teslim edileceği yer: Yol Mekanik Araçları Atölye Müdürlüğü/DERİNCE

e) Diğer bilgiler: Teknik şartnameye göre

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü :Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu

Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL

c) İhale tarihi : 03.11.2015

d) İhale saati : 15.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu

Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar