İhale İlanı : ATOS sistemi ile akaryakıt satın alınacaktırTCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
ATOS sistemi ile akaryakıt satın alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa
b) Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat
Haydarpaşa/İSTANBUL
c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14
d) Faks numarası :(0216) 337 82 14
e) Elektronik posta adresi :–
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : Kuruluşumuza bağlı H.Paşa Yol Müdürlüğü bünyesindeki, yol ve iş makineleri, mobil demiryolu araçları ve diğer taşıtlara 2016 yılı için, ATOS sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme bağlı olan, akaryakıt satış istasyonlarından, 300.000 litre Motorin (Euro dizel) temini işi.
b) KİK kayıt no : 2015/163375
c) Miktarı ve türü: Kuruluşumuza bağlı H.Paşa Yol Müdürlüğü bünyesindeki, yol ve iş makineleri, mobil demiryolu araçları ve diğer taşıtlara 2016 yılı için, ATOS sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme bağlı olan, akaryakıt satış istasyonlarından, 300.000 litre Motorinin (Euro dizel) 31.12.2016 tarihine kadar temini işi
d) Teslim edileceği yer: İlişik ATOS Makine listesine göre belirtilen işyerlerine (40 Araç) teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadardır. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. ATOS’a dahil olup, akaryakıt alımı sağlayacak ATC’ lerin montajının yapılacağı araçlara ve YİM’lere ait bilgileri gösterir liste teknik şartname ekindedir. ATC cihazı ve donanımlarının araçlara montaj işlemleri ve Anahtarların tümünün İdareye teslimi sözleşmenin imzalanmasından itibaren (10) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.
e) Diğer bilgiler: Teknik Şartnameye göre
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü :Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu
Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL
c) İhale tarihi : 18.12.2015
d) İhale saati : 14.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu
Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL

İHALE DÖKÜMANLARI

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.