İhale İlanı : Vagon boyama ve kurutma tesisi (TÜDEMSAŞ)TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vagon boyama ve kurutma tesisi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: SİVAS
c) Telefon numarası:0 346 225 18 18/4699-1708
ç) Faks numarası: 0 346 223 50 51
d) Elektronik posta adresi: ihale@tudemsas.gov.tr
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:-Mustafa DARICI-Zekeriyya ÖZSOY-Ramazan ÖZ
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 – İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu malın;
a) Adı: VAGON BOYAMA VE KURUTMA TESİSİ
b) Varsa kodu:
c) Miktarı ve türü: Teknik Şartnamesine Göre 1 Adet
ç) Teslim edileceği yer: TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü/SİVAS
d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1. a) İhale kayıt numarası:2015/155516
b) İhale usulü: Açık ihale
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü /SİVAS
ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü /İhale Komisyonu Toplantı Salonu-SİVAS
d) İhale (son teklif verme) tarihi:08/12/2015
e) İhale (son teklif verme) saati: 14.00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü /İhale Komisyonu Toplantı Salonu-SİVAS

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar