İhale İlanı : Haydarpaşa işçi iaşe merkezinde yemek yapımı hizmeti alınacaktırTCDD 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Haydarpaşa işçi iaşe merkezinde yemek yapımı hizmeti alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 4 34716 Haydarpaşa – KADIKÖY / İSTANBUL
c) Telefon numarası: 2163378214
ç) Faks numarası: 2163378214
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Haydarpaşa işçi iaşe merkezinde günlük ortalama 250 kişilik yemek yapımı, dağıtımı ve diğer yan hizmetlerin 01/01/2016 tarihinden, 31/12/2016 tarihine kadar (249 iş günü) yürütülmesi işi
b) Miktarı ve türü:
Haydarpaşa işçi iaşe merkezinde günlük ortalama 250 kişilik yemek yapımı, dağıtımı ve diğer yan hizmetlerin 01/01/2016 tarihinden, 31/12/2016 tarihine kadar (249 iş günü) yürütülmesi işi
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: Haydarpaşa-Kadıköy/İSTANBUL
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası:2015/168124
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 34716 KADIKÖY İSTANBUL
ç) İhalenin yapılacağı adres: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 34716 KADIKÖY İSTANBUL
d) İhale tarihi: 23.12.2015
e) İhale saati: 14:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 34716 KADIKÖY İSTANBUL

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.