İhale İlanı : Bekçili Bariyerli hemzemin geçitlerde bekçilik hizmeti alınacaktırTCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü
Bekçili Bariyerli hemzemin geçitlerde bekçilik hizmeti alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü
b)Adresi: TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu /Yeşilyurt / Malatya
c) Telefon numarası:(0422)2124800/4118
d) Faks numarası:(0422) 2124816
e) Elektronik posta adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: TCDD 5.Bölgemize bağlı; Diyarbakır- Batman-Muş arası Bekçili Bariyerli hemzemin geçitlerdeki, bekçilik hizmetlerinin (5 Hemzemin geçit için, 3 Vardiya, 20 Personel) , yürütülmesi işi
HAT KESMİ KİLOMETRESİ İŞÇİ SAYISI
Leylek-Diyarbakır 502+189 (3 Vardiya) 4 İşçi
Diyarbakır-Ulam 1+188 (3 Vardiya) 4 İşçi
Sinan-Batman 89+900 (3 Vardiya) 4 İşçi
Batman-Beşiri 91+010 (3 Vardiya) 4 İşçi

Kurt-Muş 264+150 ( 3 Vardiya ) 4 İşçi

5 Adet 20 İşçi
TOPLAM : 20 İşçi
b) KİK kayıt no: 2015/165188

c) Miktarı ve türü: 1)-51 ve 55 Yol Bakım Müdürlüğü mıntıkasında (Diyarbakır- Batman-Muş) arası, bekçilik hizmetlerinin (5 Hemzemin geçit için, 3 Vardiya, 20 Personel) ile 01/01/2016 – 31/12/2016 (12 Aylık)Tarihine kadar yürütülmesi işi.
d) Yapılacağı yer : Teknik Şartnamelerinde belirtilen yerlerde.
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnameye göre.

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık ihale usulü.
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Toplantı salonu Malatya
c) İhale tarihi : 18/12/2015
d) İhale saati : 14.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Toplantı salonu Malatya

İhale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.