İhale İlanı : Ankara Yeni YHT Garı Ve Bağlantı Makasları Elektrifikasyon Hizmeti AlınacaktırYHT Bölge Müdürlüğü
Ankara Yeni YHT Garı Ve Bağlantı Makasları Elektrifikasyon Hizmeti Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü YHT Bölge Müdürlüğü
Adresi : Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3
Gar-ANKARA / TÜRKİYE
Telefon numarası : 90.312.309 05 15 / 1735
Faks numarası : 90.312.311 05 75
Elektronik posta adresi : hasanhuseyingoren@tcdd.gov.tr
İlgili personelin adı-soyadı-unvanı : Hasan Hüseyin GÖREN Mühendis,

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu malın;

a. Adı : Ankara Yeni YHT Garı Ve Bağlantı Makasları Elektrifikasyon Hizmet Alımı
b. KİK kayıt no. : 2015/166614
c. Miktarı ve türü : Ankara Yeni YHT Garı Ve Bağlantı Makasları Elektrifikasyon Montaj Dahil İşleri
d. Teslim edileceği yer : Ankara Yeni YHT Garı
e. Diğer bilgiler : —

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

a. İhale usulü : Açık İhale Usulü (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca)
b. İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü YHT Bölge Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, Gar-ANKARA / TÜRKİYE
c. İhale tarihi : 14/12/2015
d. İhale saati : 14:00
e. İhale komisyonu toplantı yeri : YHT Bölge Müdürlüğü Toplantı salonu (1110 no.lu oda)

2015-166614 İhale Dokümanı

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

 

Reklamlar