İhale İlanı : Lokomotif Motor Krank Millerinin Taslamanması Salgı Kontrolü ve Salgı Giderme İşi (TÜLOMSAŞ)

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.S.
Lokomotif Motor Krank Millerinin Taslamanması Salgı Kontrolü ve Salgı Giderme İşi
İHALENĐN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İliskin Bilgiler


1.1. İs sahibi İdarenin;
a) Adı : TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.S.)
b) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Telefon numarası : 0 222- 224 00 00/(4435-4436)
d) Faks numarası : 0 222- 225 50 60 (Satınalma)- 225 72 72 (Genel Müdürlük)
e) Elektronik posta adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: İnanç TOKUR
1.2. İstekliler, ihaleye iliskin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İse İliskin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı : Lokomotif Motor Krank Millerinin Taslama, Salgı Kontrolü ve Salgı Giderme İşi.
b) KİK kayıt no : 2015/180601
c) Miktarı ve türü: 4 Kalem (10 adet GM22000-33000, 10 Adet TLM16V185, 3 Adet MTU ve 3 Adet
Cummins)
d) Yapılacağı yer : Yüklenici Firma Sahası
e) Diğer bilgiler : 250.297 no’lu T.Sartname’ye göre

Madde 3- İhaleye İliskin Bilgiler
Đhaleye iliskin bilgiler:
a) Đhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİSEHİR
c) İhale tarihi : 12.01.2016
d) İhale saati : 14:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

İlgili Yazılar ve Reklamlar