İhale İlanı : Turbo Kompresör Bakımı Onarımı Revizyonu Yaptırılacaktır (TÜLOMSAŞ)Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.
Turbo Kompresör Bakımı Onarımı Revizyonu Yaptırılacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: TÜLOMSAŞ, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.
b) Adresi: Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
c) Telefon numarası : +90 222 224 00 00 (5910-5915)
ç) Faks numarası : +90 222 225 99 56 (Pazarlama) – +90 222 225 72 72 (Genel Müdürlük)
d) Elektronik posta adresi: tulomsas@tulomsas.com.tr
e) İlgili personelin adı-soyadı –unvanı: Metin DÜLGER
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle
temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Tülomsaş’ ta bakım, onarım ve revizyonları yapılan DE 33000 tipi lokomotiflerin GM16-645E3C tipi
dizel motorlarında kullanılan turbo kompresörlerin 768.000 km.lik bakım, onarım, revizyon, yenileme işi ile
ilgili hizmet alımı.
b) Varsa kodu:
c) Miktarı ve türü: 24 adet turbo kompresör
ç) Teslim edileceği yer:Yerli istekliler için: TÜLOMSAŞ Malzeme Daire Başkanlığı / ESKİŞEHİR
d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:
Yapılacağı yer: İhale konusu iş, mutlaka ihale konusu iş ile ilgili bakım, revizyon, yenileme veya
imalatçılık hakkında AAR sahibi olan fabrikada gerçekleştirilecektir.
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1. a) İhale kayıt numarası: 2016/2063
b) İhale usulü: Açık İhale
c)Tekliflerin sunulacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir/TÜRKİYE
ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir/TÜRKİYE
Eskişehir/TÜRKİYE
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 04/02/2016
e) İhale (son teklif verme) saati: 14.00
f) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

ihale şartnamesi
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.