İhale İlanı : Kompozit Sabo Satın Alınacaktır (TÜLOMSAŞ)Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.S.
Kompozit Sabo Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye iliskin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin:
a) Adı : TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.S.)
b) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Telefon numarası : 0 222- 224 00 00 /4435-4436
d) Faks numarası : 0 222- 225 50 60 (Satınalma) – 225 72 72 (Genel Müdürlük)
e) Elektronik posta adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: İnanç TOKUR
1.2. İstekliler, ihaleye iliskin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak
suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu ise iliskin bilgiler
Đhale konusu malın;
a) Adı : Kompozit Sabo
b) KİK kayıt no : 2016/8939
c) Miktarı ve tür : 3500 adet (Tip 2501)
d) Teslim edileceği yer: TÜLOMSAS Malzeme Daire Baskanlığı
e) Diğer bilgiler : 250.128 no’lu T.Sartname ile T.Resime göre
Madde 3- İhaleye iliskin bilgiler
Đhaleye iliskin bilgiler;
a) İhale : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TÜLOMSAS Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĐSEHĐR
c) İhale tarihi : 11/02/2016
d) İhale saati : 15:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAS İhale Komisyonu Toplantı Salonu

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.