İhale İlanı : Muhtelif Elektrik Malzemeleri Alınacaktır (TÜLOMSAŞ)Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.
Muhtelif Elektrik Malzemeleri Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin:
a) Adı : TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.)
b) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Telefon numarası : 0 222- 224 00 00 /4435-4436
d) Faks numarası : 0 222- 225 50 60 (Satınalma) – 225 72 72 (Genel Müdürlük)
e) Elektronik posta adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Muhammet İkbal ÖZMEN
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : Muhtelif Elektrik Malzemeleri Alımı
b) KİK kayıt no : 2016/7456
c) Miktarı ve tür : 56 Kalem (Toplam 17.585 adet, 20 metre)
d) Teslim edileceği yer: TÜLOMSAŞ Malzeme Daire Başkanlığı
e) Diğer bilgiler : 120.007 no’lu teknik şartname ile teknik resimlere ve teknik bilgilere göre
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) İhale tarihi : 09/02/2016
d) İhale saati : 15:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar