İhale İlanı : Kalıp Ayırıcı Kimyasal Madde Satın Alınacaktır



TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
Kalıp Ayırıcı Kimyasal Madde Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
b) Adresi : Ankara Bulvarı No:31 58190 SİVAS
c) Telefon numarası : 0 346 2270316/130-158
d) Faks numarası : 0 346 2270316
e) Elektronik posta adresi : svsbtf@hotmail.com
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Kaya TAŞDEMİR
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : Kalıp Ayırıcı Kimyasal Madde Alınması İşi
b) KİK kayıt no : 2016/41720
c) Miktarı ve türü : 10.000 Kg Kalıp Ayırıcı Kimyasal Madde
d) Teslim edileceği yer : TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (TCDD Mal ve Hizmet Alımı Yön.3g maddesine göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü 58190/SİVAS
c) İhale tarihi : 01.03.2016
d) İhale saati : 14 : 30
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü toplantı salonu

2016-41720
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!



İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.