İhale İlanı : Figüre halde balastın özel balast vagonlarına yüklenmesi hizmeti alınacaktır

TCDD. İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü
Figüre halde balastın özel balast vagonlarına yüklenmesi hizmeti alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müd. AFYONKARAHİSAR
b) Adresi : Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon numarası : 0 272 2137621/301
d) Faks numarası : 0 272 2141943
e) Elektronik posta adresi : http://www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Yıldıray BAŞOL – 7. Bölge Yol Müdürü
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Karakuyu istasyonunda 40.000 m3, Bozanönü istasyonunda 20.000 m3 figüre halde bulunan toplam 60.000 m3 balastın özel balast(Fb.) vagonlarına yüklenmesi (Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işidir.
b) KİK kayıt no: 2016/52189
c) Miktarı ve türü: Toplam 60.000 m3 Balast yükleme işinin süresi 200 (İKİYÜZ) takvim günü olarak belirlenmiştir.
d) Yapılacağı yer: Karakuyu istasyonunda 40.000 m3, Bozanönü istasyonunda 20.000 m3 figüre halde bulunan toplam 60.000 m3 balastın özel balast(Fb.) vagonlarına yüklenmesi (Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işidir.
e) Diğer bilgiler: Yüklenici, 1 adet yükleyiciyi iş başında sürekli faal halde bulunduracaktır. Yüklenici, TCDD tarafından verilen balast vagonlarına (yaklaşık 40 adet tekli Fb vagonu) 600 m³ balastı 4 saat içerisinde yükleyecektir ve bu hesaba göre (örneğin 300 m³ için 2 saat), TCDD tarafından günlük doldurulması istenilen balast her ne sebeple olursa olsun yükleyemediği takdirde günlük; sözleşme bedeli üzerinden ‰ 1 (bindebir) oranında gecikme cezası kesilecektir. Fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale usulü.
b)İhalenin yapılacağı (adres) : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHİSAR
c)İhale tarihi : 18/03/2016
d)İhale saati : 15/30
e)İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD. İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı
Salonu – GAR/AFYONKARAHİSARihale_dok_2016_52189
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Armin
sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar