İhale İlanı : Balast Satın Alınacaktır (Sirkeci-Uzunköprü arasında demiryolu hattının bakımı için)

TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
Balast Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
b)Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL
c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14
d) Faks numarası:(0216) 337 82 14
e) Elektronik posta adresi: 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : Bölgemiz mıntıkası Sirkeci-Uzunköprü arasında demiryolu hattının bakımı için gerekli olan balast ihtiyacının karşılanması için Çorlu İstasyonuna teslim 20.000 m3 ve Lüleburgaz İstasyonuna teslim 10.000 m3 balast temini işi
b) KİK kayıt no : 2016/80643
c) Miktarı ve türü : Çorlu İstasyonuna teslim 20.000 m3 ve Lüleburgaz İstasyonuna teslim 10.000 m3 balast temini işi
d) Teslim edileceği yer : Çorlu ve Lüleburgaz İstasyonları figüre sahasına teslim
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnameye göre
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat
Haydarpaşa İSTANBUL
c) İhale tarihi : 12.04.2016
d) İhale saati : 14.00
e)İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat
Haydarpaşa İSTANBULihale dökümanları
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Armin
sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar