İhale İlanı : Esenkent – Eskişehir YHT Hattı’da Vasıta Üstgeçidi YaptırılacaktırTCDD YHT Bölge Müdürlüğü
Esenkent – Eskişehir YHT Hattı’da Vasıta Üstgeçidi Yaptırılacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı:T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) YHT Bölge Müdürlüğü
b) Adresi:TCDD YHT Bölge Müdürlüğü, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Gar – ALTINDAĞ / ANKARA
c) Telefon numarası:3123090515 / 1741
ç) Faks numarası:3123090575
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Köksal GENÇ
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu işin
a) Adı:Esenkent – Eskişehir YHT Hattı Km: 464+530’da Vasıta Üstgeçidi Yapılması
b) Yatırım proje no’su/kodu:
c) Miktarı (fiziki) ve türü:
YHT Hattında 1 adet Vasıta Üstgeçidi Yapılması
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Yapılacağı yer:Esenkent -Eskişehir YHT Hattı Km 464+530
d) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası: 2016/293093
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Büro, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3, Zemin Kat Oda No: 1111, Altındağ/Ankara
ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD YHT Bölge Müdürlüğü , Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3, Zemin Kat Oda No: 1110, Altındağ/Ankara
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 01.09.2016
e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri:TCDD YHT Bölge Müdürlüğü , Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3, Zemin Kat Oda No: 1110, Altındağ/Ankara

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.