İhale İlanı : Figüre halde Balast Alımı İşiTCDD 5.Bölge Müdürlüğü
Figüre halde Balast Alımı İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü

b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 5.Bölge Müdürlüğü 44080 Yeşilyurt /MALATYA

c) Telefon numarası : 0 422 2124800/4118

d) Faks numarası : 0 422 2124816

e) Elektronik posta adresi : 5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : Bölgemiz, Yol Müdürlüğünün Ulugüney İstasyonunda 15000m3 ,

Figüre halde Balast (Magmatik kökenli bazalt, granodiyorit, granit,

gabro ve diyabaz) Alımı İşi,

b) KİK kayıt no : 2016/473588

c) Miktarı ve türü : Ulugüney İstasyonunda 15.000m3 Figüre halde Balast Alımı İşi

d) Teslim edileceği yer : Ulugüney İstasyonu figüre sahalarıdır.

e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : 3/g Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres :TCDD 5.Bölge Müdürlüğü Toplantı salonu 44080 Yeşilyurt/ MALATYA

c) İhale tarihi : 14/12/2016

d) İhale saati : 14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü toplantı salonu

ihale-dokumanlari

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar