İhale İlanı : Pantograf Kömürü Satın AlınacaktırTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Pantograf Kömürü Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1.İş sahibi idarenin;

Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

Adresi : Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3

Gar-ANKARA / TÜRKİYE

Telefon numarası : 90.312.309 05 15 / 71589

Faks numarası : 90.312.311 53 05

Elektronik posta adresi : malzeme@tcdd.gov.tr

İlgili personelin adı-soyadı-unvanı : Cihan İMAM Memur, Mehmet TÜZGEL Şube Müdürü

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a. Adı : 2 Kalem Pantograf Kömürü

b. KİK kayıt no. : 2016/499043

c. Miktarı ve türü : (E 68000 tipi elektrikli lokomotiflerin bakım ve revizyonlarında kullanılacaktır.)

1-Pantograf Arşe Kömürü (1600 mm.) 1.000 Adet

2-Pantograf Arşe Kömürü (1950 mm.) 100 Adet

d. Teslim edileceği yer :Yerli istekliler için : Yükleme boşaltma dahil, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Behiçbey-ANKARA Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.

Yabancı istekliler için : Yükleme boşaltma dahil, CIP TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Behiçbey-ANKARA Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.

Gümrük işlemleri : (KDV hariç) Tüm masraflar, vergi, resim, harç ve ordino giderleri yükleniciye ait olmak üzere, Haydarpaşa/İSTANBUL Liman İşletme Müdürlüğünde İdare veya İdare tarafından verilecek yetki belgesine istinaden, Yüklenicinin belirleyeceği Gümrük Müşavirliği tarafından yapıldıktan sonra nihai teslim yeri olan Behiçbey Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü’ne sevk edilmek üzere yüklenici firmaya teslim edilecektir.

e. Diğer bilgiler: —

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

a. İhale usulü : Açık İhale Usulü

b. İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar

Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, Gar-ANKARA / TÜRKİYE

c. İhale tarihi : 27/12/2016

d. İhale saati : 14:30

e. İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)

tcdd-ihaleleri1

ihale-dokumanlari

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.