Tarihte Bugün : 22 Aralık 2003 Yük taşımasında blok tren…

Tarihte Bugün
22 Aralık 1885 Osmanlı Devleti ile Baron Hirsch arasında mukavele yapılarak taraflar arasında bütün ihtilaflar donduruldu ve Rumeli demiryolu işletmesinin hakları Hirsch’e verildi. Devletin hissesine düşecek pay karşılığı Hirsch’ten para istikraz edilmesine karar verildi.
22 Aralık 1934 Demiryollar ile Beynelmilel Eşya Yolcu Nakliyatına dair olan C.I.M, C.I.V. mukavele-lerinin 23 teşrinisani 1933′de Roma’da Kabul Olunan Yeni Metinlerin Tasdiki hakkında 2641 sayılı kanun.
22 Aralık 2003 Yük taşımasında blok tren uygulamasına geçildi.
22 Aralık 2016 Avrasya Tüneli otomobil geçişleri başladıİlk yorum yapan olun

Yorumlar