İhale İlanı : Akülü Manevra Aracı Satın Alınacaktır

Akülü Manevra Aracı Satın Alınacaktır
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


7 Adet 1000 Tonluk Akülü Manevra Aracı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/570485
1-İdarenin
a) Adresi : Altındağ İlçesi Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : (0 312) 3090515 / 71579-71319 – (0 312) 3115305 – 309 13 65
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
7 Adet 1000 Tonluk Akülü Manevra Aracı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TCDD Ankara Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü
c) Teslim tarihleri : Yerli İstekliler için; Yüklenici, İşe başlama tarihinden itibaren Teknik Şartname hükümlerine göre sözleşmenin 10.1.1. maddesinde belirtilen iş yerine en fazla 2 parti halinde (Geçici Kabul 335 takvim günü + Kesin Kabul 30 takvim günü) Toplam 365 takvim gün içerisinde akülü manevra araçlarını İdareye teslim edecektir. Yabancı İstekliler için; Yüklenici, İşe başlama tarihinden itibaren Teknik Şartname hükümlerine göre sözleşmenin 10.1.1. maddesinde belirtilen iş yerlerine CIP teslim esasına uygun olarak; parti/partiler halinde (Geçici Kabul 335 takvim günü + Kesin Kabul 30 takvim günü) Toplam 365 takvim gün içerisinde akülü manevra araçlarını İdareye teslim edecektir. Söz konusu malzeme/malzemeler, Yükleme boşaltma, nakliye ve istifleme dâhil, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana İkmal Merkez Müdürlüğü Behiçbey-Ankara adresine teslim edilecek, burada İdare elemanlarınca bir tutanakla teslim alınacak, ancak malzemenin muayene ve kabulü tamamlanıncaya kadar yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir. Gümrük işlemleri: (Gümrük Vergisi ve KDV hariç) İthalat aşamasında oluşacak tüm masraflar, vergi, resim, harç ve ordino giderleri yükleniciye ait olmak üzere, Mal mukabili olarak Haydarpaşa/İSTANBUL Liman İşletme Müdürlüğünde İdare veya İdare tarafından verilecek yetki belgesine istinaden, Yüklenicinin belirleyeceği Gümrük Müşavirliği tarafından yapıldıktan sonra sözleşmenin 10.1.1 maddesinde belirtilen nihai teslim yerine sevk edilmek üzere yüklenici firmaya teslim edilecektir. Yüklenici, yurt dışından sevk edeceği malların sözleşmenin 10.1.1. maddesinde belirtilen TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerine kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için (Gümrük Vergisi ve KDV Hariç) oluşacak tüm masraflar ile gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Genel İhale Komisyonu Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE
b) Tarihi ve saati : 31.01.2017 – 14:30

ihale_dokumani_2016_570485

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar