İhale İlanı : Milli Elektrikli Tren Seti Projesi İçin Birincil Süspansiyon Alımı (TÜVASAŞ)

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü
Milli Elektrikli Tren Seti Projesi İçin Birincil Süspansiyon Alımı
KİK KAYIT NUMARASI: 2017/7951
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
Madde 1-
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü
b) Adresi: Mithat paşa Mah., Milli Egemenlik Cad. No:131, Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
c) Telefon numarası: 90 264 2751660
d) Faks numarası: 90 264 2751679
e) Elektronik posta adresi: info@tuvasas.com.tr, ilgili personel: hyersoy@tuvasas.com.tr’dir.
f) İlgili Birim: Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı–Dış Ticaret Şube Müdürlüğü
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Dış Ticaret Şube Müdürlüğü’nden temin edebilirler.
İhale konusu işe ilişkin bilgiler
Madde 2-
İhale konusu malın;
a) Adı ve miktarı: MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ PROJESİ İÇİN BİRİNCİL
SÜSPANSİYON ALIMI – 22 KALEM
b) Niteliği, (varsa) TSE Standardı veya Beynelmilel Normu: Ekli listeye göre
c) Teslim edileceği yer;
(Yerli istekliler için): TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü–Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya
(Yabancı istekliler için): Yabancı istekliler tekliflerini (Incoterms 2010’a göre) FCA/FOB teslim
(taşıma aracına yüklenmiş şekilde) olarak ve yükleme yeri belirtilerek vereceklerdir.
d) Diğer bilgiler: FOB teslim sadece gemi ile yapılacak taşımalarda kullanılacaktır. İhaleye CIF/CIP
veya DDU ………… (boşaltma yeri)/TÜRKİYE olarak çıkılması durumunda ise tekliflerde, navlun ve
sigorta fiyatları ayrı ayrı gösterilecektir.”
İhaleye ilişkin bilgiler
Madde 3-
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü: Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – Mithatpaşa Mah., Milli Egemenlik Cad.
No:131, 54100 Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
c) İhale tarihi: 14.02.2017
d) İhale saati: 14:00
e)İhale komisyonu toplantı yeri: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı
Salonu


ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.İlk yorum yapan olun

Yorumlar