Bursada kent içi ulaşım sorunları ve çözüm önerileriBursada kent içi ulaşım sorunları ve çözüm önerileri :Kentimiz B.Şehir statüsüne geçtiği 1987 den ( ilçeler 1989 ) beri kent içi ulaşım konusunda başta hafif raylı sistem olmak üzere birçok proje hayata geçirilmesine ulaşıma ciddi yatırımlar yapılmasına rağmen kent içi ulaşımda hissedilir bir rahatlık görülmemiştir.

Bilakis başta kent merkezi olmak üzere nüfus yoğunluğunun arttığı semtlerde Nilüfer de dahil olmak üzere trafik ve ulaşım en büyük sorun olmaya devam ediyor..

Kent içi ulaşım ve trafiğinde bugüne kadar yapılan yanlışlıkları ve çözümleri ile ilgili görüş ve düşüncelerimizi kısaca özetlemeye çalışacağız…

Biz bu yazımızda öncelikle trafik ve ulaşım planlamasında yer alması gereken proje ve ilkeleri kısa başlıklar halinde dile getirmeye çalışacağız..

-Ana ulaşım ( master ) planı, merkezi yönetim temsilcileri, yerel yönetimler, üniversitenin ilgili bölüm temsilcileri, ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte bilimsel, teknolojik, uzun vadeli ve şeffaf bir yaklaşım ve anlayışla hazırlanmamıştır

-Kent içi ana ulaşım planı kentimizin metropol ölçekli nazım ve uygulama imar planlarıyla bir bütün olarak hazırlanmamıştır.

-Ayrıca kent içi ulaşım planı hazırlanışından itibaren çok yetersiz kalmış ve önemli sorunlara çözüm getirmemiştir.

-Kent içi Ulaşım planında kent merkezine yer altı metrosu yapılması konusu yer almamış olup bu konu acilen ulaşım planına dahil edilmeli ve hafif raylı sistem ile belirli noktalarda entegrasyonu sağlanmalıdır.

-Bizim hazırladığımız hafif raylı sistem projesinde terminal ve Demirtaş OSB hattı ( Yalova yolu) için kent meydanı ile bu bölgeler arasında yolcu taşıma kapasitesi çok daha fazla olan Hafif raylı sistem yerine tramvay tercih edilmiştir.

-Bu yanlış tercih sebebiyle yoğunluğun her geçen gün arttığı bu hatta daha şimdiden ciddi sorunlar yaşanmakta olup önümüzdeki yıllarda bu sorunların daha da artması kaçınılmaz olacaktır..

-Kent içi ulaşım kamu hizmeti olarak düşünülmemiş ve öncelik toplu taşıma sistemlerine verilmemiştir.

-Öncelikle kent içi ulaşımda bugüne kadar öncelikli olarak motorlu taşıtlar yerine insanların taşınması hedef alınmamıştır..

-Ana ulaşım planında kentimizin coğrafi ve topoğrafik yapısı yanında ekonomik, kültürel ve turizm potansiyeli de göz önünde tutulmalıdır.

-Kent içi toplu taşımada bizim uzun yıllar evvel başlattığımız hafif raylı sistem temel alınmamıştır.

-Özellikle Hafif raylı sistem duraklarından çevredeki yerleşim birimlerine tramvay ve lastik tekerlekli dikey hatlarla desteklenmemiştir.

-Hafif raylı sistem duraklarına özel vasıtalar için yapılması gerekli park yerleri yapılmamış ev ve iş yerlerinden kendi vasıtaları ile çıkan vatandaşlarımız buralarda park yeri olmadığı için işten eve evden işe kendi özel arabaları ile gidip gelmek zorunda bırakılmışlardır.

-Kent içi ulaşım hızlı, güvenilir, konforlu ve ucuz olmalı ulaşım sistemleri arasında ücret de dahil olmak üzere ahenk ve uyum kurulmasına dikkat edilmemiştir.

-Ana ulaşım planında kent içi ulaşım karayollarına ilaveten demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşımı ile de bütünlük içinde ele alınıp entegrasyon sağlanamamıştır.

-Batı ülkelerindeki B.Şehirlerin birçoğunda örneklerini gördüğümüz kent merkezine motorlu vasıtaların sokulmaması veya girişin sınırlandırılıp zorlaştırılması uygulamaları kent içi ulaşım planında mutlaka yer almamıştır.

-Toplu taşım araçları ve sistemleri özürlü ve engellilere uygun bir biçimde düzenlenmemiştir.

-İstanbul 100 bin ölçekli Çevre düzeni planı bilindiği gibi 2009 yılında onaylanıp yürürlüğe girmiştir..

Birçok zeminde dile getirdiğimiz gibi bu plan İstanbul’u ticaret, kültür ve finans merkezi olarak tanımlamış diğer bütün sanayi ve kirletici unsurları İstanbul dışındaki kentlere taşımayı ve İstanbul nüfusunu dondurmayı öngörmektedir..

Bu planın Marmara bölgesindeki birçok kentte olumsuz etkileri olacağı gibi en fazla da Bursa’ya olacağını birçok zeminde dile getirdik… Bu olumsuzluklar başlamış olup devam etmekte ancak bunlara karşı ne kent içi ulaşım planında ne de uygulamada hiçbir ciddi önlem alınmamıştır…

Ziya Güney

Kaynak : www.bursadabugun.com

Reklamlar

Hızlı Tren Haberleriİlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.