İhale İlanı : Akaryakıt Satın AlınacaktırTCDD 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Akaryakıt Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 4 34716 Haydarpaşa – KADIKÖY / İSTANBUL

c) Telefon numarası: 2163378214

ç) Faks numarası: 2163378214

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 – İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Bölgemiz ve bağlı işyerlerindeki değişik tipte toplam 30 araç için, 31/12/2017 tarihine kadar, akaryakıt tüketim otomasyon sistemi (ATOS) ile 120.000 litre motorin (eurodisel) temini işi

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

Bölgemiz ve bağlı işyerlerindeki değişik tipte toplam 30 araç için, 31/12/2017 tarihine kadar, akaryakıt tüketim otomasyon sistemi (ATOS) ile 120.000 litre motorin (eurodisel) temini işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Teknik şartname ekinde bulunan listede belirtilen iş yerleri.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2017/57579

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 34716 KADIKÖY İSTANBUL

ç) İhalenin yapılacağı adres: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 34716 KADIKÖY İSTANBUL

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 06.03.2017

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 34716 KADIKÖY İSTANBUL

ihale_dokumani

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar

Hızlı Tren Haberleriİlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.