İhale İlanı : Milli Elektrikli Tren Seti Projesi İçin Motor Boji ve Treyler Boji Tekerlek Takımı Alımı (TÜVASAŞ)TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi
Milli Elektrikli Tren Seti Projesi İçin Motor Boji ve Treyler Boji Tekerlek Takımı Alımı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma Daire Başkanlığı
b) Adresi: MİTHATPAŞA MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:131, 54100 –
ADAPAZARI / SAKARYA/TÜRKİYE
c) Telefon numarası: 2642751660
ç) Faks numarası: 2642751679
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: HASAN YAVUZ ERSOY – İDARİ ŞEF
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu malın;
a) Adı: MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ PROJESİ İÇİN MOTOR BOJİ VE
TREYLER BOJİ TEKERLEK TAKIMI ALIMI
b) Varsa kodu:
c) Miktarı ve türü:
4 KALEM – MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ PROJESİ İÇİN MOTOR BOJİ VE
TREYLER BOJİ TEKERLEK TAKIMI ALIMI
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Teslim edileceği yerler:
(Yerli istekliler için): TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya
(Yabancı istekliler için): Yabancı istekliler tekliflerini (Incoterms 2010 a göre)
FCA/FOB teslim (taşıma aracına yüklenmiş şekilde) olarak ve yükleme yeri belirtilerek
vereceklerdir.
d) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a) İhale kayıt numarası: 2017/27291
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – Genel Evrak Şefliği –
Mithatpaşa Mah., Milli Egemenlik Cad. No:131, 54100 Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – Mithatpaşa Mah., Milli
Egemenlik Cad. No:131, 54100 Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 21.03.2017
e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu
Toplantı Salonu

ihale_dokumani

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar

Hızlı Tren Haberleriİlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.