İhale İlanı : Personel Hizmeti AlınacaktırTCDD 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Hizmeti Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 4 34716 Haydarpaşa – KADIKÖY / İSTANBUL

c) Telefon numarası: 2163378214

ç) Faks numarası: 2163378214

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Hukuk Müşavirliğince kamulaştırma ve ilgili işlerin yürütülmesi, ikmali ve arşivlenmesi hususunda yapılacak iş ve işlemlerin, nitelikli 2 Personel ile 01/03/2017 tarihinden, 31/12/2017 tarihine kadar yürütülmesi işi

b) Miktarı ve türü:

Hukuk Müşavirliğince kamulaştırma ve ilgili işlerin yürütülmesi, ikmali ve arşivlenmesi hususunda yapılacak iş ve işlemlerin, nitelikli 2 Personel ile 01/03/2017 tarihinden, 31/12/2017 tarihine kadar yürütülmesi işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: TCDD 1. Bölge mıntıkası

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2017/58232

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 34716 KADIKÖY İSTANBUL

ç) İhalenin yapılacağı adres: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 34716 KADIKÖY İSTANBUL

d) İhale tarihi: 17.02.2017

e) İhale saati: 14:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 34716 KADIKÖY İSTANBUL

ihale_dokumani

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar

Hızlı Tren Haberleriİlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.