İhale İlanı : Bariyerli Hemzemin geçit bekçilik hizmet alımıTCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü
Bariyerli Hemzemin geçit bekçilik hizmet alımı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü

b)Adresi: TCDD 5.Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Şefliği bürosu Gazi mah. Medeniyet cad. No:10/2 Yeşilyurt- Malatya

c) Telefon numarası: (0 422)2124800/4118

d) Faks numarası: (0422) 2124816

e) Elektronik posta adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Demiryolu Bakım Servis Müd. Aziz Üzümcü -Tekniker Tel:4151

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: TCDD 5.Bölgemize bağlı; Diyarbakır- Batman-Muş arası Bekçili Bariyerli hemzemin geçitlerdeki, bekçilik hizmetlerinin (4 Hemzemin geçit için, 3 Vardiya, 16 Personel) , yürütülmesi işi

HAT KESMİ KİLOMETRESİ İŞÇİ SAYISI

Diyarbakır-Ulam 1+188 (3 Vardiya) 4 İşçi

Sinan-Batman 89+900 (3 Vardiya) 4 İşçi

Batman-Beşiri 91+010 (3 Vardiya) 4 İşçi

Kurt-Muş 264+150 ( 3 Vardiya ) 4 İşçi


4 Adet 16 İşçi

TOPLAM : 16 İşçi

b) KİK kayıt no: 2017/93779

c) Miktarı ve türü: 1)-51 ve 55 Yol Bakım Müdürlüğü mıntıkasında (Diyarbakır- Batman-Muş) arası, Hemzemin geçit bekçilik hizmetlerinin (4 Hemzemin geçit için, 3 Vardiya, 16 Personel) ile 01/04/2017 – 31/12/2017 (9 Aylık)Tarihine kadar yürütülmesi işi.

d) Yapılacağı yer : Teknik Şartnamelerinde belirtilen yerlerde.

e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnameye göre.

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü : Açık ihale usulü.

b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Toplantı salonu Malatya

c) İhale tarihi : 17/03/2017

d) İhale saati : 14.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Toplantı salonu Yeşilyurt-Malatya

ihale_dokumani

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.