İhale İlanı : Çimento Satın AlınacaktırTCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
Çimento Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı :TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Ankara bulvarı NO: 31 SİVAS
c) Telefon numarası :3462270316
d) Faks numarası :3462270787
e) Elektronik posta adresi :tcdd@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı :Kaya TAŞDEMİR TEKNİSYEN
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : 32,5 R Torba Çimento
b) KİK kayıt no : 2017/194236
c) Miktarı ve türü : 250 Ton 32,5 R Torba Çimento
d) Teslim edileceği yer : TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası müdürlüğü yerleşkesi
e) Diğer bilgiler :
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a)İhale dokümanının görülebileceği yer :TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU
b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer :TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU
c)İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) :100 TRL
4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını
a) İhale usulü :Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres :TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ Ankara bulvarı NO: 31 SİVAS
c) İhale tarihi :09.05.2017
d) İhale saati :14:30
e) İhale komisyonu toplantı yeri :TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ Sivas Özel Satınalma Organizasyonu Komisyon İhale Salonu

ihale_dokumani

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar

Hızlı Tren Haberleriİlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.