İhale İlanı :Muhtelif LVT Blokları Temini İşiTCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
Muhtelif LVT Blokları Temini İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

b) Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat Oda NO:315 Haydarpaşa/İSTANBUL

c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14

d) Faks numarası :(0216) 337 82 14

e) Elektronik posta adresi: 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

a)İhale konusu malın Adı:

Marmaray projesi BC1 Kapsamında Kullanılmak Üzere 168 Adet Üsküdar Makas LVT Blokları,168 Adet Sirkeci Makas LVT Blokları,123 Adet Yenikapı LVT Makas LVT Blokları,36 Adet Sistem 300-1 Bağlantı Sistemine Göre LVT Blokları,970 Adet LVT Blokları için Boot ve Ped (670 Adet Standart LVT,150 Adet LVT-HA,150 Adet System300-1) veya Dengi Malzemelerin Temini İşi

b) KİK kayıt no: 2017/170563

c) Miktarı ve Türü: 168 Adet Üsküdar Makas LVT Blokları,168 Adet Sirkeci Makas LVT Blokları,123 Adet Yenikapı LVT Makas LVT Blokları,36 Adet Sistem 300-1 Bağlantı Sistemine Göre LVT Blokları,970 Adet LVT Blokları için Boot ve Ped (670 Adet Standart LVT,150 Adet LVT-HA,150 Adet System300-1) veya Dengi Malzemelerin Temini İşi

d) Teslim edileceği yer: 168 Adet Üsküdar Makas LVT Blokları,168 Adet Sirkeci Makas LVT Blokları,123 Adet YenikapLVT Makas LVT Blokları,36 Adet Sistem 300-1 Bağlantı Sistemine Göre LVT Blokları,970 Adet LVT Blokları için Boot ve Ped (670 Adet Standart LVT,150 Adet LVT-HA,150 Adet System300-1) Teknik şartnamelerde belirtildilği şekilde TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa’da Stok Sahasına istiflenmiş şekilde teslim edilecektir.Teslimata ilişkin tüm nakliye ,yükleme,boşaltma ve istifleme masrafları sözleşme bedeline dahil olup,Yüklenici tarafından karşılanacaktır.ve Yüklenici ayrıca bir bedel talep etmiyecektir.

e) Diğer bilgiler: Teknik şartnameye göre

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müğdürlüğü İhale Komisyonu

Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu Oda No:315 H.Paşa/İSTANBUL

c) İhale tarihi : 08.05.2017

d) İhale saati : 14.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu

Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL

ihale_dokumani

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar

Hızlı Tren Haberleriİlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.