İhale İlanı : Makinalı ray alın kaynağı ve Alüminotermit ray kaynağı yapılması işiTCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
Makinalı ray alın kaynağı ve Alüminotermit ray kaynağı yapılması işi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü

b)Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis MÜDÜRLÜĞÜ Komisyon BÜrosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL

c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14

d) Faks numarası:(0216) 337 82 14

e) Elektronik posta adresi :–

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a)Adı:1.Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 1150 Ad. Makinalı ray alın kaynağı ve 1620 Ad. Alüminotermit ray kaynağı yapılması işi

b) KİK kayıt no:2017/233580

c) Miktarı ve türü: 1.Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 1150 Ad. Makinalı ray alın kaynağı ve 1620 Ad. Alüminotermit ray kaynağı yapılması işi

d) Yapılacağı yer: 1.Bölge Mıntıkası.

e) Diğer bilgiler: Teknik Şartnameye göre.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü: Açık ihale usulü.

b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis MÜDÜRLÜĞÜ Komisyon BÜrosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL

c) İhale tarihi: 07.06.2017

d) İhale saati: 14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Satın alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat Haydarpaşa/İSTANBUL

ihale_dokumani

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Hızlı Tren Haberleriİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.