İhale İlanı : Bay Kışlık Resmi Elbise Satın Alınacaktır

Bay Kışlık Resmi Elbise Satın Alınacaktır
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK


5620 Takım Bay Kışlık Resmi Elbise (Ceket+Pantolon) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/328400
1-İdarenin
a) Adresi : TCDD GENEL MÜDÜRLÜGÜ 06280 GAR ALTINDAĞ ANKARA 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515-4189 – 3123115305
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
5.620 Takım Bay Kışlık Resmi Elbise
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Haydarpaşa Teslim Alma ve Yollama Müdürlüğü (İSTANBUL) (Zorunlu kalınması durumunda idarece teslim yeri olarak Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü Behiçbey/Ankara teslimi de istenilebilinir.) adresine yüklenici tarafından teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak 35 (otuzbeş) takvim günü içinde 5.620 personelin beden ölçülerinin alınması + (artı) 40 (kırk) takvim günü içinde imal edilmesi olmak üzere toplam 75 (yetmişbeş) takvim günü içinde kışlık resmi elbiselerin tamamı tek parti halinde teslim edilecektir. Muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra idarenin yazılı talimatı ile 30 (otuz) takvim günü içinde personele teslimatı yüklenici tarafından yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Genel İhale Komisyonu Şube Müdürlüğü toplantı salonu (4052 no.lu oda) Gar/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 31.07.2017 – 10:00

ihale_dokumani_2017_328400

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar