Tarihte Bugün : 11 Eylül 1882 Mehmet Nahid Bey ve Kostaki Teodoridi…Tarihte Bugün
11 Eylül 1882 Mehmet Nahid Bey ve Kostaki Teodoridi Efendi’nin Mersin-Adana hattı için Nafia Nezareti’nin hazırladığı şartname ve mukavelename Başvekalete gönderildi.

Reklamlar