İhale İlanı : Ankara-Eskişehir YHT Hattı Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri İçin Yedek Malzeme AlınmasıTCDD YHT Bölge Müdürlüğü
Ankara-Eskişehir YHT Hattı Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri İçin Yedek Malzeme Alınması
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1.İş sahibi idarenin;

Adı : TCDD YHT Bölge Müdürlüğü
Adresi : YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 1. Kat, Çankaya/Ankara
Telefon numarası : 90.312.309 05 15 / 75390
Faks numarası : 90.312.309 05 75
Elektronik posta adresi : barkonburcincecen@tcdd.gov.tr
İlgili personelin adı-soyadı –unvanı : Barkon Burçin ÇEÇEN Mühendis

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a. Adı : Ankara-Eskişehir YHT Hattı Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri İçin Yedek Malzeme Alınması İşi
b. KİK kayıt no : 2017/484235
c. Miktarı ve türü : 105 kalem,2902 adet sinyalizasyon ve telekomünikasyon malzemesi

d. Teslim edileceği yer :

Ürünler YHT Bölge Müdürlüğü Bakım Servis Müdürlüğü’ne ait Ankara-Behiçbey depoya teslim edilecektir.
e. Diğer bilgiler:

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
a. İhale usulü : Açık İhale Usulü (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Kısmi Teklife Açık )
b. İhalenin yapılacağı adres : YHT Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 2. Kat, Çankaya/Ankara
c. İhale tarihi : 25/10/2017
d. İhale saati : 14:00
e. İhale komisyonu toplantı yeri : YHT Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 2. Kat, Çankaya/Ankara

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.