İhale İlanı : Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Telekominikasyon Demirbaş Malzeme TeminiTCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa
Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Telekominikasyon Demirbaş Malzeme Temini
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa
b) Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat
Haydarpaşa/İSTANBUL
c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14
d) Faks numarası :(0216) 337 82 14
e) Elektronik posta adresi: 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
a)İhale konusu malın Adı: : Demiryolu Bakım Müdürlüklerine, Muhtelif 21 Kalem Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Telekominikasyon Demirbaş Malzeme Temini .
b) KİK kayıt no: : 2017/541285
c) Miktarı ve Türü : Demiryolu Bakım Müdürlüklerine, ilişik Sipariş Listesinde isim ve miktarı yazılı Muhtelif 21 Kalem Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Telekominikasyon Demirbaş Malzeme Temini .
d) Teslim edileceği yer: Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğünce 1 Bölge mıntıkasındaki uygun göreceği işyerlerine teslim edilecektir.
e) Diğer bilgiler: Teknik şartnameye göre
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü :Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu
Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL
c) İhale tarihi : 10.11.2017
d) İhale saati : 14:30
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğüİhale Komisyonu Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.