İhale İlanı : Ray Satın AlınacaktırTCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü
Ray Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin:
a) Adı: TCDD. İşletmesi 7. Bölge Müd. AFYONKARAHİSAR
b) Adresi: Aliçetinkaya Mah. GAR- AFYONKARAHİSAR
c) Telefon numarası: 0 272 2137621/301
d) Faks numarası: 0 272 2141943
e) Elektronik posta adresi: www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Yıldıray BAŞOL- 7. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı: 1.900 ton 49 E1 (49,39 Kg/m’lik- Teknik şartnameye göre) doğrusal kütleye sahip ray alım işi.
b) KİK kayıt no: 2017/509696
c) Miktarı ve türü: 1.900 ton 49 E1 (49,39 Kg/m’lik) doğrusal kütleye sahip ray satın alınacaktır. Azot-Seyitömer İstasyonları arası 19 km. yol yenilemesinde kullanılacaktır.
d) Teslim edileceği yer: Rayların kabul ve muayene işlemleri fabrikada yapılacaktır. Rayların fabrika kabulünden itibaren teslim süresi içerisinde fabrikaya en yakın istasyonda vagon üzerine yüklenmesi ve ihtiyaç listesinde belirtilen istasyonlarda vagon üzerinde teslim edilmesi Yüklenici tarafından yapılacak olup İdare elemanlarınca tutanak altına alınacaktır.
e) Diğer bilgiler: ± % 1 (miktar) toleranslı olabilecektir. (Raylar 36 metre olarak alınacaktır.)

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Madde 15)
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu- Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR
c) İhale tarihi : 09/11/2017
d) İhale saati : 14/30
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu GAR/AFYONKARAHİSAR

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.