İhale İlanı : Sinyal Sistemi Güç Kaynakları Satın AlınacaktırTCDD 6. Bölge Müdürlüğü
Sinyal Sistemi Güç Kaynakları Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) ADANA 6. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Kurtulus Mahallesi Atatürk Caddesi 01120 Seyhan – SEYHAN / ADANA

c) Telefon numarası: 3224536914

ç) Faks numarası: 3224575807

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: İbrahim Çetinel (Elk. Elek. Müh.) Hakan Can Bahalı (Bilgisayar Müh.)

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 – İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: İskenderun-Narlı Hat Kesimindeki İstasyonlardaki Sinyal Sistemi Güç Kaynaklarının Yenilenmesi İşi

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

2 Adet 220 VAC/60 VDC 150 A Redresör+Akü Şarj Ünitesi, 38 Adet 220 VAC/60 VDC 50 A Redresör+Akü Şarj Ünitesi, 20 Adet 60 VDC /220 V 50 Hz 5 KVA İnvertör

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler:

İskenderun-Narlı Demiryolu Hat Kesimi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2017/545465

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:1 Seyhan / ADANA

ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:1 Seyhan / ADANA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 23.11.2017

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:1 Seyhan / ADANA

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.