İhale İlanı : Tenteli Vagon Revizyon İşçiliği (TÜLOMSAŞ)Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Tenteli Vagon Revizyon İşçiliği İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı : TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.) b) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR c) Telefon numarası : 0 222- 224 00 00/(4435-4436) d) Faks numarası : 0 222- 225 50 60 (Satınalma)- 225 72 72 (Genel Müdürlük) e) Elektronik posta adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Levent GÜRSES 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler İhale konusu hizmetin; a) Adı : Tenteli Vagon Revizyon İşçiliği (Cer tertibatı, Fren sistemi ithal malzemeleri, Boji / Tekerlek ünitesi gruplarına ait olan malzemeler ve Süper tampon malzemeleri ile 20 adet branda hariç, malzemeler yükleniciye ait olmak üzere), b) KİK kayıt no : 2017/479310 c) Miktarı ve türü: 50 Adet vagon d) Yapılacağı yer: Yüklenici Firma Sahası e) Diğer bilgiler : TŞ 250.375 [eki TTŞ 340 ve Rillns Vagon Revizyon Malzeme Listesi (TÜLOMSAŞ)] Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İhaleye ilişkin bilgiler: a) İhale usulü : Açık İhale Usulü b) İhalenin yapılacağı adres : TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR c) İhale tarihi : 13.10.2017 d) İhale saati : 15.00 e) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 172246 250.375 T.Ş. Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.