İhale İlanı : Van Gölü Feribot Müdürlüğü Personeli İçin Kişisel Donanım Malzeme AlımıTCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü
Van Gölü Feribot Müdürlüğü Personeli İçin Kişisel Donanım Malzeme Alımı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı :

b) Adresi : Kale Mahallesi Eski Ahlat Yolu Üzeri no:50 13200

Tatvan – BİTLİS

c) Telefon numarası : 04348278040 – 319

d) Faks numarası : 04348278043

e) Elektronik posta adresi : vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Semih ARAT – Satın Alma Şef V.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : Müdürlüğümüz T/Ferileri personeli ve atölye personeli için kişisel koruyucu donanım malzemesi alım işi

b) KİK kayıt no : 2017/526200

c) Miktarı ve türü : Baret TSEN 397+A1 – 139 Adet

Baret TSEN 812 – 2 Adet

Baret TSEN 14052+A1 – 3 Adet

Baret TSEN 50365 – 11 Adet

Gözlük TS6860 EN 175 – 5 Adet

Gözlük TS 5560 EN 166 – 7 Adet

Gözlük TS 5560 EN 169 – 11 Adet

Gözlük TSEN 167 – 166 Adet

Gözlük TSEN ISO 4007 – 15 Adet

Kulak Tıkacı TSEN 352-3 – 1 Adet

Kulak Tıkacı TSEN 352 – 5/A1 – 61 Adet

Kulak Tıkacı TSEN352-6 – 11 Adet

Kulak Tıkacı TSEN 352-5 – 6 Adet

Kulak Tıkacı TSEN 352-1 – 76 Adet

Eldiven TSEN 388 – 140 Adet

Eldiven 374-1 – 14 Adet

Eldiven TSEN 511 – 189 Adet

Eldiven TSEN 16523 – 1 – 70 Adet

Eldiven TSEN 60903 – 11 Adet

Eldiven TSEN 407 – 11 Adet

Yüksek Görünümlü Giysi TSEN ISO 20471 – 5 Adet

Yüksek Görünümlü Giysi TSEN 342 – 22 Adet

Yüksek Görünümlü Giysi TSEN 343/A1 – 54 Adet

Yüksek Görünümlü Giysi TSEN 510 – 74 Adet

Çelik Burunlu Ayakkabı TSEN ISO 20349 – 5 Çift

Çelik Burunlu Ayakkabı TSEN ISO 20346 – 1 Çift

Çelik Burunlu Ayakkabı TSEN 13832 /1 – 65 Çift

Çelik Burunlu Ayakkabı TSEN ISO 13287 – 69 Çift

Çelik Burunlu Ayakkabı TSEN ISO 20345 – 26 Çift

Çelik Burunlu Ayakkabı TSEN 50321 – 11 Çift

Emniyet Kemeri TSEN 358 – 2 Adet

Emniyet Kemeri TSEN 365/AC – 11 Adet

Maske TSEN 14387+A1 – 64 Adet

Maske TSEN 133 – 14 Adet

d) Teslim edileceği yer : TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğü

e) Diğer bilgiler :

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü 3-g (İstisna)

b) İhalenin yapılacağı adres :TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu toplantı salonu

c) İhale tarihi : 02.11.2017

d) İhale saati : 10:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi. – Vangölü Feribot Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.