İhale İlanı : Van Gölü Tren Ferilerinde kullanılmak üzere sac alımıTCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü
Van Gölü Tren Ferilerinde kullanılmak üzere sac alımı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü

b) Adresi : Kale Mahallesi Eski Ahlat Yolu Üzeri no:50 13200

Tatvan – BİTLİS

c) Telefon numarası : 04348278040

d) Faks numarası : 04348278043

e) Elektronik posta adresi : vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Semih ARAT – Satın Alma Şef V.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : Müdürlüğümüz T/Ferilerinde kullanılmak üzere sac alımı

b) KİK kayıt no : 2017/482131

c) Miktarı ve türü : 8 Adet 2000*8000 ebatlarında 10 mm st 42 sac

4 Adet 2000*8000 ebatlarında 12 mm st 42 sac

4 Adet 2000*8000 ebatlarında 16 mm st 42 sac

d) Teslim edileceği yer : TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğü

e) Diğer bilgiler :

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü 3-g (İstisna)

b) İhalenin yapılacağı adres :TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu toplantı salonu

c) İhale tarihi : 12.10.2017

d) İhale saati : 10:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi. – Vangölü Feribot Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.