İhale İlanı : Yaylı Kıskaç Satın AlınacaktırYaylı Kıskaç Satın Alınacaktır
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)

2000000 adet yaylı kıskaç alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/494801
1-İdarenin
a) Adresi : TCDD GENEL MÜDÜRLÜGÜ 06280 GAR ALTINDAĞ ANKARA 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515 – 3123115305
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2.000.000 adet yaylı kıskaç alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yerli istekliler için, malzemenin 800.000 Adedi Afyon Beton Travers Fabrikasına, 1.200.000 Adedi Sivas Beton Travers Fabrikasına aşağıda belirtilen partiler halinde teslim edilecektir. 1. PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 2.PARTİ 400.000 ADET AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI 3. PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 4.PARTİ 400.000 ADET AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI 5.PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 6.PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI Yabancı İstekliler İçin: CIP olarak, malzemenin 800.000 Adedi Afyon Beton Travers Fabrikasına, 1.200.000 Adedi Sivas Beton Travers Fabrikasına aşağıda belirtilen partiler halinde teslim edilecektir. 1. PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 2.PARTİ 400.000 ADET AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI 3. PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 4.PARTİ 400.000 ADET AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI 5.PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 6.PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI.
c) Teslim tarihleri : Yüklenici; sözleşmenin imzalanmasını müteakip 180 takvim günü içinde 6 parti halinde teslim edecektir. 1. Parti 300.000 adet yaylı kıskacı sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içerisinde, takip eden 2. parti 400.000 adet, 3. parti 300.000 adet, 4. parti 400.000 adet, 5. parti 300.000 adet ve 6.parti 300.000 adet yaylı kıskacı 30’ar takvim günü arayla olmak üzere toplam 180 takvim günü içinde aşağıda belirtilen işyerlerine teslim edecektir. 1. PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI,2.PARTİ 400.000 ADET AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI,3. PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI,4.PARTİ 400.000 ADET AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI,5.PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI, 6.PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI Yabancı isteklilerde Gümrük işlemleri: (KDV Hariç) gümrük vergisi dahil oluşacak tüm masraflar,gümrükleme esnasında oluşması halinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bedeli, vergi, resim, harç, demuraj, ardiye ve ordino giderleri yükleniciye ait olmak üzere, mal mukabili olarak İlgili Gümrük Müdürlüğünde İdare tarafından verilecek yetki belgesine istinaden, Yüklenicinin belirleyeceği Gümrük Müşavirliği tarafından yapıldıktan sonra nihai teslim yeri olan Afyon ve Sivas Beton Travers Fabrika Müdürlüklerine yüklenici tarafından teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(3.kat 4052 no.lu oda)
b) Tarihi ve saati : 24.11.2017 – 10:00

ihale_dokumani_2017_494801

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar

Hızlı Tren Haberleriİlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.