İhale İlanı : DE 24000 Tipi Tren Setlerin Soğutma Radyatörü Satın AlınacaktırTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü DE 24000 Tipi Tren Setlerin Soğutma Radyatörü Satın Alınacaktır İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1.İş sahibi idarenin; Adı : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Adresi : Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE Telefon numarası : 90.312.309 12 90 / 71519 – 71319 Faks numarası : 90.312.309 13 65 Elektronik posta adresi : siparissubesi@tcdd.tasimacilik.gov.tr İlgili personelin adı-soyadı –unvanı : İlknur TUNÇKIRAN Memur Mehmet TÜZGEL Şb. Müd. V. 1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler İhale konusu malın; a. Adı : 1000 Adet Soğutma Radyatörü b. KİK kayıt no : 2017/556210 c. Miktarı ve türü : (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir. DE 24000 tipi tren setlerinin tamir ve bakımlarında kullanılacaktır.) d. Teslim edileceği yer : Yükleme Boşaltma Nakliye ve İstifleme dahil, TCDD T.A.Ş Ankara Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü adresine teslim edilecektir. e. Diğer bilgiler: Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler a. İhale usulü : Açık İhale Usulü b. İhalenin yapılacağı adres : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, Gar-ANKARA / TÜRKİYE c. İhale tarihi : 08/12/2017 d. İhale saati : 14:30 e. İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 No.lu Oda) ihale-dökümanları Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.