İhale İlanı : Fırat İstasyonu Yol Boyu Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Yapımı İşiTCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Fırat İstasyonu Yol Boyu Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Yapımı İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı:T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:ÖZALPER MAHALLESİ İSTASYON CADDDESİ NO: 1 YEŞİLYURT MALATYA 44080 – YEŞİLYURT / MALATYA
c) Telefon numarası:4222124800
ç) Faks numarası:4222124820
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:GÖKHAN ALPAY ELK. ELKTRONİK MÜHENDİSİ
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu işin
a) Adı:FIRAT İSTASYONU YOL BOYU SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN KURULUMU VE YAPIMI İŞİ
b) Yatırım proje no’su/kodu:2017.E010040.01.05.0009
c) Miktarı (fiziki) ve türü:
SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMİ KURULMASI (3300 METRE HAT BOYU)
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Yapılacağı yer:MALATYA
d) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası: 2017/588702
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİLTEPE GAZİ MAH. MEDENİYET CAD. NO: 10/2 YEŞİLYURT/MALATYA
ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZALPER MAHALLESİ İSTASYON CAD. NO:1 YEŞİLYURT MALATYA
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 20.12.2017
e) İhale (son teklif verme) saati: 09:30

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.