İhale İlanı : Geçit Bekçiliği Hizmeti Satın Alınacaktır

TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
Geçit Bekçiliği Hizmeti Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 58030/SİVAS
c) Telefon numarası : 0 346 221 70 00 / 4247
d) Faks numarası : 0 346 223 76 77
e) Elektronik posta adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin
adı-soyadı/unvanı : Fikret ATAMTÜRK Satın alma ve Stok Kont. Müdür Yrd. V.


1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı : Geçit Bekçiliği hizmeti satın alınması işi.
b) İhale Kayıt No : 2017/549458
c) Miktarı ve türü :
Demiryolu Bakım Müdürlüğüne bağlı 3 adet bariyerli hemzemin geçitte bekçilik hizmetlerinin 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 12 kişi ile yürütülmesi için hizmet satın alınması işi.
4 İşçi ile Erzincan-Erzurum Km: 1147+630 (Palandöken-Erzurum arası)
4 İşçi ile Erzincan-Erzurum Km: 1148+652 (Palandöken-Erzurum arası)
4 İşçi ile Erzurum-Kars Km: 1150+225 (Erzurum-Uzunahmet arası)
d) Yapılacağı yerler : TCDD Sivas 4.Bölge Demiryolu Bakım Müdürlüğü mıntıkasında bulunan
Erzincan-Erzurum Km: 1147+630 (Palandöken-Erzurum arası)
Erzincan-Erzurum Km: 1148+652 (Palandöken-Erzurum arası)
Erzurum-Kars Km: 1150+225 (Erzurum-Uzunahmet arası)
e) Diğer bilgiler : Teknik şartnamede belirtilmiştir.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (4734 sayılı KİK. 3/g maddesi TCDD Mal ve Hizmet Alım Yön.göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 4.Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No : 1 – SİVAS
c) İhale tarihi : 28 / 11 / 2017
d) İhale saati : 14 : 00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü toplantı salonu. (1.Kat : 113 nolu Oda)

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.sohbet


İlk yorum yapan olun

Yorumlar