İhale İlanı : Gergi Çeliği Satın AlınacaktırTCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
Gergi Çeliği Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin:
a) Adı : TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Ankara bulvarı NO: 31 SİVAS
c) Telefon numarası : 3462270316
d) Faks numarası : 3462270787
e) Elektronik posta adresi : tcdd@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Kaya TAŞDEMİR TEKNİSYEN
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak
suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : GERGİ ÇELİĞİ
b) KİK Kayıt No : 2017/555964
c) Miktarı ve türü : 1.000 TON GERGİ ÇELİĞİ
d) Teslim edileceği yer : TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI YERLEŞKESİ
e) Diğer bilgiler :
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
3.1 İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Pazarlık Usulü
b) İhalenin yapılacağı (adres) : TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara bulvarı NO: 31 SİVAS
c) İhale Tarihi : 15.11.2017
d) İhale Saati : 14:30
e) İhale Komisyonu Toplantı Yeri : TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
Sivas Özel Satınalma Organizasyonu Komisyon İhale Salonu

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.