İhale İlanı : Raylı Araç Onarımında Destek ve Hazırlama Yardımcı İş ve İşlemleri (TÜVASAS)

TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi
Raylı Araç Onarımında Destek ve Hazırlama Yardımcı İş ve İşlemleri
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma Daire Başkanlığı
b) Adresi: MİTHATPAŞA MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:131 54100 – ADAPAZARI
/ SAKARYA
c) Telefon numarası: 2642751660
ç) Faks numarası: 2642751679
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Satınalma Dairesi Başkanlığı – Araştırma ve İhale
Hazırlama Şube Müdürlüğü
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: RAYLI ARAÇ ONARIMINDA DESTEK VE HAZIRLAMA YARDIMCI İŞ VE
İŞLEMLERİ
b) Miktarı ve türü:
PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI – TOPLAM: 1
KALEM – 75 ADET VASIFLI PERSONEL (3’Ü ENGELLİ) – 01.01.2018 – 31.12.2019
TARİHLERİ ARASINDA OLMAK ÜZERE 24 (YİRMİDÖRT) AY
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: TÜVASAŞ / ADAPAZARI
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası:2017/507040
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü –
Genel Evrak Şefliği
ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü –
ADAPAZARI / SAKARYA
d) İhale tarihi: 05.12.2017
e) İhale saati: 14:30
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TÜVASAŞ / İhale Komisyon Toplantı Salonu


ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar