İhale İlanı : Araç Kiralama Hizmeti AlınacaktırTCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü
Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: ANKARA YOLU 3. KM – ÇANKIRI MERKEZ / ÇANKIRI
c) Telefon numarası: 3762130231
ç) Faks numarası: 3762130228-29
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Metin ÖZSALTIK
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: 1 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama İşi
b) Miktarı ve türü:
1 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama İşi
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası:2017/675294
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD Çankırı Makas Fabrikası Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Bürosu
ç) İhalenin yapılacağı adres: A.H.R. Mah. Ankara Yolu 3. Km No:75 Merkez/Çankırı
d) İhale tarihi: 09.01.2018
e) İhale saati: 14:30
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TCDD Çankırı Makas Fabrikası Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.